Blog

Hướng dẫn lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập

Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện được nội dung lý do và các thỏa thuận giữa hai bên. Trong bài viết bài sẽ hướng dẫn người dùng các trường hợp lập biên bản thu hồi hóa đơn đã lập.
Trường hợp lập hóa đơn chưa giao cho người mua, nếu người bán phát hiện hóa đơn đã lập có sai sót thì sẽ tiến hành gạch chéo các liên và giữ số hóa đơn đã lập sai.
Đối với trường hợp hóa đơn đã lập và đã được giao cho người mua và phát hiện sai sót hoặc theo yêu cầu của một bên, hàng hóa, dịch vụ đã mua và bị trả lại hoặc bị đòi lại thì cả hai bên sẽ tiến hành lập biên bản thu hồi các liên của số hóa đơn đã lập bị sai hoặc hóa đơn của hàng hóa, dịch vụ bị trả lại (bị đòi lại) sau đó người bán lưu giữ hóa đơn lại.

biên bản thu hồi hóa đơn

Nội dung trong Biên bản thu hồi hóa đơn phải thể hiện rõ được nội dung lập sai hoặc lý do đòi lại, trả lại hàng hóa, dịch vụ, cùng với đó là các thỏa thuận bồi thường giữa hai bên (nếu có).
Thông tư 156/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP đã quy định rõ ràng về việc, sau khi hết hạn nộp hồ sơ kê khai thuế theo quy định và người nộp thuế phát hiện hồ sơ khai thuế đã nộp cho cơ quan thuế có sai sót thì sẽ được khai bổ sung hồ sơ khai thuế.
Đối với hồ sơ khai thuế bổ sung, hồ sơ này sẽ được nộp cho cơ quan thuế và bất cứ ngày làm việc nào mà không bị phụ thuộc vào thời hạn nộp hồ sơ khai thuế của lần tiếp theo, tuy nhiên phải nộp trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra thuế, thanh tra thuế tại trụ sở của người nộp thuế. Nếu các cơ quan này đã ban hành kết luận, quyết định xử lý về thuế sau khi thanh, kiểm tra thì người nộp thuế sẽ được khai bổ sung, điều chỉnh…
Như vậy, tùy vào từng trường hợp cụ thể mà doanh nghiệp sẽ có phương án xử lý phù hợp, đảm bảo theo đúng quy định của pháp luật hiện hành. Hiện tại, các văn bản pháp luật về hóa đơn điện tử đang bị chồng chéo về thông tư, nghị định mới và cũ. Tuy nhiên, kể từ ngày 01/11/2020 thì các doanh nghiệp sẽ tiến hành sử dụng hóa đơn điện tử và việc áp dụng triển khai sử dụng hóa đơn điện tử sẽ theo Nghị định 119/2018 và Thông tư 68/2019. Do đó, các doanh nghiệp cần phải nắm rõ các quy định này để đảm bảo việc triển khai thực hiện được đúng theo quy định.

https://ngoinhavietnam.net/nguyen-nhan-xay-ra-loi-khong-chon-duoc-tep-to-khai-thuedientu/

https://ngoinhavietnam.net/nen-dat-yeu-va-cach-xu-ly-trong-giao-thong/

Bài viết liên quan

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

Back to top button